Tietoa ja tilastoja -raportit 1/2012: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Irma Garam

CIMOn selvityksessä kartoitettiin sitä, miten kansainvälistymistä ja sitä tukevia elementtejä voi nivoa korkeakouluopintoihin. Selvityksen aineistona olivat korkeakoulujen kokemukset, joita kerättiin haastattelemalla koulutusohjelmista vastaavia henkilöitä ja hallinnon edustajia sekä korkeakouluväelle järjestetystä keskustelututilaisuudesta. Lisäksi käytiin läpi 54 koulutusohjelman opetussuunnitelmat ja haettiin yleiskuvaa siitä, miten kansainvälisyys niissä näkyy.

66 s.

Julkaisusarja: Tietoa ja tilastoja -raportit

Julkaisun numero: 1/2012

ISSN: 1798-3630 (pdf)

ISBN: 978-951-805-496-5 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Tietoa ja tilastoja -raportti 1/2011: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja (pdf)