Osallistumisella on väliä! Tuloksia Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöisestä seurannasta 2010/2011

Osallistumisella on väliä! Tuloksia Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöisestä seurannasta 2010/2011.

Siru Korkala

Tämä raportti sisältää osana Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöistä analysointia ja seurantaa toteutetun kyselykierroksen 2010/2011 tulokset Suomen osalta.

Raportissa tarkastellaan Youth in Action -toimintaan osallistumisesta kertyneitä yksilö- ja organisaatiotason vaikutuksia sekä hankkeissa saavutettuja oppimistuloksia. Kyselyaineistoa on täydennetty Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun osallistuneiden nuorten ja organisaatioiden edustajien haastatteluilla.

Kyselyn toteutti Innsbruckin yliopiston kasvatustieteiden laitos yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn ja 11 muun Euroopan maan tutkimuskumppaneiden kanssa. Kysely lähetettiin sekä hankkeisiin osallistuneille nuorille ja nuorten parissa toimiville että hankkeiden vetäjille.

40 s.

Julkaisusarja: Tietoa ja tilastoja -raportit

Julkaisun numero: 3/2012

ISSN: 1798-3630

ISBN: 978-951-805-505-4 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Osallistumisella on väliä! Tuloksia Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöisestä seurannasta (pdf)