Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ja työelämä

Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ja työelämä. Työnantajien näkemyksiä ulkomailla opiskelun ja harjoittelun merkityksestä.

Irma Garam

Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena on kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden työelämärelevanssi. Tutkimuksessa kysytään, onko opiskeluaikainen ulkomaan kokemus hyödyllistä työelämän kannalta ja onko opiskeluaikaisella ulkomaan kokemuksella merkitystä vastavalmistuneen työllistymiselle.

74 s.

Julkaisusarja: CIMO Occasional Paper

Julkaisun numero: 1/2005.

ISSN: 1238-7061

ISBN:

951-805-078-3 (painettu)

951-805-079-1 (pdf)

Julkaisu: Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus ja työelämä. Työnantajien näkemyksiä ulkomailla opiskelun ja harjoittelun merkityksestä.(pdf)