Miten suomalainen korkeakoulutus tukee Suomeen integroitumista?

Faktaa Express 1/ 2012: Miten suomalainen korkeakoulutus tukee Suomeen integroitumista?

Suomi osallistui vuonna 2010 ensimmäistä kertaa laajaan International Student Barometer -kyselyyn, jossa selvitettiin kansainvälisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden tyytyväisyyttä omaan oppilaitokseensa ja opiskelumaahansa. Faktaa Express 1/2012-julkaisussa käsitellään sitä, mitä selvitys kertoo suomalaisesta korkeakoulutuksesta opiskelijoiden integroitumisen kannalta. Mitä mieltä Suomessa opiskelevat ulkomaiset opiskelijat ovat saamastaan koulutuksesta ja miten relevanttia se on opiskelijan uran kannalta?

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 1/2012

ISSN 2242-2951

ISSN 2242-296X (pdf)

ISBN 978-957-805-477-4

ISBN 978-957-805-478-1 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Miten suomalainen korkeakoulutus tukee Suomeen integroitumista? (pdf)