Matkalla kansainvälisyyteen

Matkalla kansainvälisyyteen. Kansainvälistymisen edellytykset koulusta työelämään.

Seminaarijulkaisu CIMOn, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston 2009 järjestämästä tilaisuudesta, jonka teemana olivat edellytykset, joilla kansainvälisyyttä ja sille myönteistä asenneilmapiiriä voidaan edistää kaikilla koulutusasteilla.

Matkalla kansainvälisyyteen sisältää taustaksi CIMOssa laaditut kirjoitukset, seminaarin puheenvuorot sekä teemakohtaisen työryhmien tulokset. Teemoina ovat nuorten yleinen asenneilmapiiri ja kansainvälisyys, kielitaito ja kansainvälistyminen, perus- ja toisen asteen oppilaan- ja opinto-ohjauksen rooli kansainvälistymisessä, suunnitelmallinen kv-liikkuvuus osana korkeakoulujen HOPS-työtä sekä kansainvälistymisestä saatu hyöty työllistymisen näkökulmasta. Lisäksi käsitellään kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden trendejä ja esteitä sekä esitetään kehittämisehdotuksia, joilla kansainvälistymistä voidaan edistää koulutussektorilla.

60 s.

Julkaisuvuosi: 2010

Julkaisu: Matkalla kansainvälisyyteen (pdf)