Ahkerat & rohkeat osaajat maailmalla!

CIMOn kansainvälisten harjoitteluohjelmien vaikuttavuusarviointi

Lauri Tuomi

CIMOlla on ollut perustamisestaan lähtien erilaisia harjoitteluohjelmia. Vuosien saatossa tarjontaa on muutettu ja kehitetty. Viime vuosina ohjelmista on rahoitettu vuosittain noin 300 korkeakoulukouluopiskelijan tai vastavalmistuneen harjoittelu ulkomailla, pääosin Euroopan ulkopuolisissa maissa.

Millainen merkitys osallistumisella on ollut harjoittelijoiden myöhemmälle työuralle? Miten harjoitteluohjelmat suhteutuvat korkeakoulujen omiin kansainvälisiin harjoitteluohjelmiin ja mitä lisäarvoa ne tuovat korkeakoulujen tarjontaan? Miten harjoitteluohjelmia voitaisiin kehittää? Näihin kysymyksiin arviointi antaa vastauksia. Tulokset ovat hyviä: Harjoitteluohjelmat ovat vetovoimaisia, ja ne ovat selkeästi lisänneet osallistujiensa kansainvälistä osaamista. Harjoittelijoita vastaanottaneet organisaatiot puolestaan kokivat harjoittelijat Suomen kielen ja kulttuurin lähettiläinä, jotka toivat mukanaan tuoreimman suomalaisen osaamisen ja opin suomalaisesta työkulttuurista.

Vuoden 2017 alusta harjoitteluohjelmat siirtyivät Opetushallitukseen vanhan Opetushallituksen ja CIMOn yhdistyttyä.

Arvioinnin toteutti KTT Lauri Tuomi Profitmakers Oy:stä.

37 s.

Julkaisuvuosi:
2017

Julkaisusarja:
Raportit ja selvitykset 2017:4

ISBN: 978-952-13-6352-8 (pdf)

Julkaisu: Ahkerat & rohkeat osaajat maailmalla! CIMOn kansainvälisten harjoitteluohjelmien vaikuttavuusarviointi (pdf)