Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Selvitys. Markku Linna 2011

Selvityksen tavoitteena oli muodostaa nykyistä selkeämpi kokonaiskuva pohjoismaisen kouluyhteistyön nykytilanteesta sekä pohtia mahdollisuuksia kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa.

21 s.

ISBN:
978-951-805-457-6 (painettu)

978-951-805-3 (pdf)

Julkaisu: Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen 2011 (pdf)