Faktaa Express 4/2013: Kokemuksia EU:n Kulttuuri-ohjelmasta

Julkaisu kertoo, miten eurooppalainen yhteistyö on hyödyttänyt suomalaisia kulttuurialan organisaatioita. Ne ovat saaneet uusia näkökulmia omaan työhönsä ja arvokkaita kontakteja alansa toimijoihin muualla Euroopassa. Tulokset paljastavat myös, että niin hankkeissa toimineiden yksilöiden kuin kokonaisten organisaatioiden ammattitaito on yhteistyön myötä kasvanut.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 4/2013

ISSN: 2242-2951 (pdf)

ISBN: 978-951-805-580-1 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Kokemuksia EU:n Kulttuuri-ohjelmasta - Yhteistyötä, uusia näkökulmia ja näkyvyyttä (pdf)