Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010. Faktaa 1a/2011

Faktaa 1a/2011: Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010.

Irma Garam ja Siru Korkala

Julkaisussa tarkastellaan ja taustoitetaan CIMOn keräämää tilastotietoa ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen liikkuvuustilastoissa. Keskiössä ovat opiskelijoiden ulkomaanjaksot, mutta ammatillisen koulutuksen osalta esitellään myös opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuutta.

36 s.

Julkaisusarja: Faktaa - tietoa ja tilastoja

Julkaisun numero: 1a/2011

ISSN: 1798-3649 (painettu)

ISSN: 1798-3657 (pdf)

ISBN: 978-951-805-435-4

ISBN: 978-951-805-436-1

ISBN: 978-951-805-437-8

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu:

Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010. Faktaa 1a/2011 (e-julkaisu)

Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2010. Faktaa 1a/2011 (pdf)