Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa.

Selvitys 2009.

Jaana Mutanen.

Kartoitus kansainvälisen harjoittelun tilanteesta. Miten harjoittelun hallinnointi on järjestetty? Millaisiin haasteisiin on törmätty? Millaisia odotuksia korkeakouluilla on CIMOlle? Selvitys perustuu vuosien 2007 ja 2008 vaihteessa korkeakoulujen keskushallintoon lähetetyn kyselyn tuloksiin.

31 s.

ISBN: 978-951-805-309-8 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa