Selvitys CIMOn ulkomaisille väitöskirjan tekijöille tarkoitettujen apurahaohjelmien vaikuttavuudesta

Selvityksessä tarkastellaan CIMO Fellowships - ja The Finnish Government Scholarship Pool -ohjelmien vaikuttavuutta suomalaisyliopistojen kansainvälistymisen ja stipendiaattien väitöskirjatyön kannalta. Selvitys toteutettiin kyselynä stipendiaattien isäntinä 2013–2015 toimineille suomalaisyliopistoille.

11 s.

Ilmestymisvuosi: 2016

Julkaisu: Selvitys CIMOn ulkomaisille väitöskirjan tekijöille tarkoitettujen apurahaohjelmien vaikuttavuudesta (pdf)