FIRST-ohjelma korkeakoulujen Venäjä-yhteistyötä tukemassa 2000–2012

Sini Piippo

Selvitys muodostaa kokonaiskuvan Suomen ja Luoteis‐Venäjän välinen korkeakoulujen verkostoyhteistyöohjelma FIRSTin toiminnasta vuosina 2000–2012 sekä hahmottelee ohjelman tulevaisuutta.

28 s.

Julkaisutyyppi: Lausuntoja, raportteja ja arviointeja

Julkaisu: FIRST-ohjelma korkeakoulujen Venäjä-yhteistyötä tukemassa 2000–2012 (pdf)