Faktaa Express 6A/2017: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2016

Tilastotietoa suomalaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittavista ulkomaalaisista sekä korkeakoulujen ulkomaalaisista hakijoista. Opiskelijatilastot ovat Tilastokeskuksesta ja vuodelta 2016.

Korkeakoulujen ulkomaalaisia hakijoita koskevat tilastot kattavat syksyllä 2017 alkaneeseen koulutukseen hakeneet; ne ovat Vipunen-tilastopalvelusta lokakuulta 2017.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 6A/2017

ISSN: 2242-2951 (painettu)

ISSN 2242-296x

ISBN: 978-952-13-6448-8 (painettu)

ISBN 978-952-13-6449-5 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Faktaa Express 6A/2017: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2016 (pdf)