Faktaa Express 3a/2014: KAIKKEA EI OPITA KOULUSSA!

Koulussa ei opita kaikkea, vaan epämuodolliset oppimismenetelmät ovat vähintäänkin yhtä tehokkaita tärkeiden taitojen oppimisen kannalta kuin perinteinen kouluopetus ja jossain tapauksissa jopa tehokkaampia. Näin kiteyttää kansainvälinen selvitys, joka tutki oppimista EU:n Youth in Action –hankkeissa. EU:n Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöistä seurantaa on tehty vuodesta 2008 lähtien Innsbruckin yliopiston kasvatustieteiden laitoksen koordinoimana ja mukana on 16 maan kansalliset ohjelmatoimistot tutkimuskumppaneineen. Tässä julkaisussa keskitytään erityisesti niihin tuloksiin, joita nousi esille suomalaisten osallistujien ja hankevetäjien haastatteluissa.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express
Julkaisun numero:
3a/2014

ISSN:
2242-2951 (painettu)
ISSN: 2242-296X (pdf)
ISBN:
978-951-805-604-4 (painettu)
ISBN: 978-951-805-605-1 (pdf)

Julkaisutyyppi:
Tutkimukset ja selvitykset
Julkaisu:
Faktaa Express 3/2014: KAIKKEA EI OPITA KOULUSSA! (pdf)