Faktaa Express 3/2015: Korkeakoulutus Suomen kehitysyhteistyössä

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelmien arvioinnin tuloksia.

North–South–South- ja HEI ICI -ohjelmat tukevat suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita. Ulkoasiainministeriö rahoittaa ohjelmat Suomen kehitysyhteistyövaroista ja CIMO toimii ohjelmien hallinnoijana.

Ulkoasiainministeriö teetti vuonna 2014 molempia ohjelmia koskevan arvioinnin FCG Oy:llä. Arviointi pohjautuu kirjallisen aineiston lisäksi haastatteluihin Suomessa sekä kenttätyöhön Vietnamissa, Keniassa ja Etelä-Afrikassa. Tässä julkaisussa esitellään arvioinnin keskeiset tulokset.

Julkaisusarja: Faktaa Express
Julkaisun numero: 3/2015
ISSN: 2242-296X (pdf) 2242-2951 (painettu)
ISBN: 078-951-805-660-0 (pdf) 978-951-805-659-4 (painettu)
Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset
Julkaisu: Faktaa Express 3/2015: Korkeakoulutus Suomen kehitysyhteistyössä (pdf)