Aikuiskoulutus on kansainvälistä

Faktaa Express 3/2013: Aikuiskoulutus on kansainvälistä

Aikuiskoulutus on kansainvälistynyt ripeästi EU-ohjelmien ja pohjoismaisen yhteistyön vauhdittamana. Julkaisu kertoo minkätyyppiset organisaatiot osallistuvat aktiivisimmin kansainvälisiin hankkeisiin ja millaisena kv-yhteistyö näyttäytyy organisaatioissa.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 3/2013

ISSN: 2242-2951 (pdf)

ISBN: 978-951-805-577-1 (pdf)

Julkaisutyyppi:
Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu:
Aikuskoulutus on kansainvälistä. Tuloksia aikuiskoulutuksen kansainvälisyysselvityksestä (pdf)