Faktaa Express 2A/2015: Mitä ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kouluttaminen maksaa?

Näkökulmia opiskeluajan taloudellisiin vaikutuksiin Suomessa.

Julkaisu pohjautuu CIMOn Valtion taloudellisesta tutkimuslaitokselta (VATT) tilaamaan selvitykseen, jossa tarkastellaan ensimmäistä kertaa ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluajan taloudellisia vaikutuksia Suomelle.

Tarkastelu on tarpeen, sillä ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut alle 10 vuodessa. Suomalaisissa korkeakouluissa heitä oli 2013 lähes 20 000, joista noin puolet ammattikorkeakouluissa ja noin puolet yliopistoissa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytoinnilla on monenlaisia vaikutuksia korkeakoulujen toimintaan, opiskelijoiden osaamiseen sekä laajemmin yhteiskuntaan.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express
Julkaisun numero: 2A/2015
ISSN: 2242-296X (pdf) 2242-2951 (painettu)
ISBN: 978-951-805-656-3 (pdf) 978-951-805-655-6 (painettu)
Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset
Julkaisu: Faktaa Express 2A/2015: Mitä ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kouluttaminen maksaa? (pdf)

Lue lisää samasta aihepiiristä