Faktaa Express 1/2014: Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. Miten oppilaitokset voivat edistää sitä?

Selvityshankkeen tulokset ja toimenpidesuositukset.

CIMOn ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen selvityshankkeessa haettiin vastauksia siihen, mitä kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa ja miten se tällä hetkellä toteutuu. Tarkastelussa olivat mukana yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakoulutus sekä aikuiskoulutus. Huomion kohteena oli erityisesti kansainvälinen liikkuvuus, ja taustamuuttujina olivat sukupuoli, sosioekonominen asema ja asuinpaikka. Lisäksi tarkasteltiin erityisryhmien ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia kansainvälistyä.

Tähän Faktaa Express 1/2014 -julkaisuun on koottu selvityshankkeen keskeiset tulokset sekä toimenpidesuositukset oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 1/2014

ISSN: 2242-2951 (painettu)

ISSN: 2242-296X (pdf)

ISBN: 978-951-805-602-0 (painettu)

ISBN: 978-951-805-603-7 (pdf)

Julkaisutyyppi:
Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu:
Faktaa Express 1/2014: Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa (pdf)