Faktaa 2/2012: Hyväkin strategia tarvitsee toteuttajansa! Selvitys maakuntien kansainvälisestä toiminnasta

Siru Korkala

CIMOn selvityksessä kartoitetaan, miten kansainvälisyys toteutuu ja näkyy Suomen maakunnissa, ja millaiset toimijat sen tilanteeseen vaikuttavat. Tilastollisen tarkastelun lisäksi paneudutaan mm. siihen, miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa ja -ohjelmissa. Lisäksi kerrotaan tarkemmin neljän maakunnan tilanteesta; nämä tulokset perustuvat eri toimijoiden haastatteluihin.

28 s.

Julkaisusarja: Faktaa – Tietoa ja tilastoja

julkaisun numero: 2/2012

ISSN:
1798-3649 (painettu)

1798-3657 (pdf)

ISBN:
978-951-805-522-1 (painettu)

978-951-805-523-8 (pdf)

978-951-805-524-5 (e-julkaisu)

Julkaisu:

Faktaa 2/2012: Hyväkin strategia tarvitsee toteuttajansa! Selvitys maakuntien kansainvälisestä toiminnasta (pdf)

Faktaa 2/2012: Hyväkin strategia tarvitsee toteuttajansa! Selvitys maakuntien kansainvälisestä toiminnasta (e-julkaisu)