Faktaa 1A/2013: Mitä tilastot kertovat kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta Suomessa?

Irma Garam ja Siru Korkala

Julkaisussa luodaan kokonaiskuvaa siitä, mitä eri tilastot kertovat opiskelijoiden liikkuvuudesta ja sen kehityksestä Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat ammattiin opiskelevien ulkomaanjaksot sekä korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksot ja tutkinto-opiskelu ulkomaisessa korkeakoulussa. Tutkinto-opiskelua katsotaan sekä suomalaissa korkeakouluissa opiskelevien ulkomaalaisten että ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelevien suomalaisten kannalta.

Tilastot ovat peräisin CIMOsta, Tilastokeskuksesta ja Kelasta, ja koskevat vuotta 2012 tai lukuvuotta 2012-1013.

28 s.

Julkaisusarja: Faktaa - tietoa ja tilastoja

Julkaisun numero: 1a/2013

ISSN: 1798-3649 (painettu)

ISSN: 1798-3657 (pdf)

ISBN: 978-951-805-572-6 (painettu)

ISBN: 978-951-805-573-3 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Faktaa 1A/2013:Mitä tilastot kertovat kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta Suomessa? (pdf)