Faktaa 1A/2012: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Irma Garam

Keskeiset tulokset CIMOn selvityksestä, jossa kartoitettiin sitä, miten kansainvälistymistä ja sitä tukevia elementtejä voi nivoa korkeakouluopintoihin. Selvityksen aineistona olivat korkeakoulujen kokemukset, joita kerättiin haastattelemalla koulutusohjelmista vastaavia henkilöitä ja hallinnon edustajia sekä korkeakouluväelle järjestetystä keskustelututilaisuudesta. Lisäksi käytiin läpi 54 koulutusohjelman opetussuunnitelmat ja haettiin yleiskuvaa siitä, miten kansainvälisyys niissä näkyy.

28 s.

Julkaisusarja: Faktaa - Tietoa ja tilastoja

Julkaisun numero: 1A/2012

ISSN: 1798-3649 (painettu)

ISSN: 1798-3657 (pdf)

ISBN: 978-951-805-508-5 (painettu)

ISBN: 978-951-805-509-2 (pdf)

ISBN: 978-951-805-511-5 (e-julkaisu)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja (pdf)

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja (e-julkaisu)