Nordplus Junior - Opitaan yhdessä

Nordplus Junior -ohjelmassa vahvistetaan pohjoismaisten ja balttialaisten koulujen yhteistyötä ja verkostoitumista. Oppilaitokset voivat hakea ohjelman tukea mm. oppilas- ja opettajavaihtoihin sekä yhteistyöhankkeisiin. Kohderyhminä ovat päiväkodit, esi- ja peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, oppisopimuskoulutus ja muut kouluopetuksen parissa toimivat tai sitä edistävät organisaatiot.

8 s.

Julkaisuvuosi: 2012

Julkaisutyyppi: Esite

Julkaisu: Nordplus Junior - Opitaan yhdessä (pdf)