Kulttuurialan eurooppalaista yhteistyötä - Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma 2014-2020

8 s.

Julkaisuvuosi: 2016

Julkaisutyyppi: Esite

ISBN:

978-951-805-674-7 (painettu)
978-951-805-675-4 (PDF)

Julkaisu:
Kulttuurialan eurooppalaista yhteistyötä - Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma 2014-2020 (pdf)