IAESTE – International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Ensisijaisesti teknisten alojen opiskelijoille suunnattu IAESTE-harjoitteluohjelma tarjoaa mahdollisuuden lähteä oman alan työharjoitteluun ulkomaille.

2 s.

Julkaisuvuosi: 2008

Julkaisutyyppi: Esite

Julkaisu: IAESTE – International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (pdf)