Löydä kansainvälinen osaamisesi

Diasarja käsittelee kansainvälisen osaamisen merkitystä globaalissa työelämässä. Materiaali rakentuu pohdinta- ja ryhmätehtävien varaan. Sitä voi hyödyntää opetus- ja ohjaustilanteissa eri koulutusasteilla ja nuorten parissa.

Löydä kansainvälinen osaamisesi [pdf]

Löydä kansainvälinen osaamisesi [pptx, 11mt]

Muualla verkossa

  • Maailmalle.net - nuorille tietoa mahdollisuuksista kansainvälistyä ja opiskelusta, harjoittelusta ja työskentelystä eri maissa
  • Study in Finland - opiskelumahdollisuudet ulkomaalaisille Suomessa

Euroopan komissio ei vastaa näiden verkkosivujen sisällöstä.

EG

Kuva: Kati Virolainen

Työvälineitä ohjaukseen

Työvälineitä ohjaukseen -osioon on koottu aineistoja, joissa esitellään erilaisia vaihtoehtoja kansainvälisten kokemusten hankkimiseen. Materiaaleja voi hyödyntää ulkomailla opiskeluun, harjoitteluun ja työskentelyyn liittyvässä opetus-, ohjaus- ja neuvontatyössä. Lisää ohjaustyötä helpottavia aineistoja löydät tämän Euroguidance-sivuston päävalikon muista osioista.

Ulkomainen opiskelija kouluun puhumaan

Voit kutsua ulkomaisen Erasmus-opiskelijan koulusi oppitunnille puhumaan. Vaihto-opiskelija voi osallistua kielten sekä aineenopetukseen, kertoa Erasmus-opiskelustaan opinto-ohjauksen tunnilla, toteuttaa kansainvälisyyteen liittyvän projektin yksittäisen luokan kanssa tai osallistua koulun kv-päivän ohjelmaan. Erasmus kouluissa -hanketta rahoittaa Koulu Euroopassa - Eurooppa koulussa -ohjelma. Lue lisää täältä.