Itsensä ylittämistä ja uusia tuulia yritysmaailmasta

Itsensä ylittäminen oli keskiössä, kun Airi Sundvall-Huhtinen ja Liisa Hämäläinen Vihdistä osallistuivat toukokuussa 2013 Tanskassa järjestetylle Academia-opintovierailuille. Molemmille heistä viikon kestävä eurooppalainen asiantuntijavaihto oli uusi kokemus. Siihen valmistauduttiin ennakolta huolellisesti, koska siitä haluttiin irti ammatillisesti mahdollisimman paljon. Ennen matkalle lähtöä elvytettiin englannin kielitaitoa, tutustuttiin Tanskan koulutus- ja työmarkkinakysymyksiin sekä valmisteltiin esitys Suomen ohjausjärjestelmästä vaihtoviikkoa varten.

Airi ja Liisa vierailivat viikon aikana muista maista tulleiden osallistujien kanssa mm. useissa oppilaitoksissa ja työhallintoon kuuluvissa organisaatioissa sekä NCC:n rakennustyömaalla. Tällä tavoin vieraat saivat monipuolisen kokonaiskuvan kohdemaan ohjausjärjestelmästä ja sen erityispiirteistä. Etenkin huomiota kiinnitettiin Tanskan 2000-luvulla luomaan alueelliseen ohjauskeskusmalliin, joka sateenvarjon lailla kokoaa eri ohjauspalvelutahot asiakaslähtöisesti yhteen ja samaan toimipaikkaan.

Suomessa Airi toimii perusopetuksen ja nivelvaiheen oppilaanohjaajana ja Liisa joustavan perusopetuksen (JOPO) erityisopettajana. Vaihtoviikko vakuuttikin heidät siitä, että Tanskassa tehdään todella merkittävää ohjaus- ja neuvontatyötä, jolla sikäläisiä nuoria autetaan voittamaan itsensä ja saavuttamaan tavoitteensa.

Nuorilta puuttuvat onnistumisen kokemukset

Vaikka nuorisotyöttömyys on Tanskassa melko alhaisella tasolla, on maassa kuitenkin paljon nuoria, joilta puuttuu suunta elämässään ja joilla ei ole onnistumisen kokemuksia opinnoistaan, ihmissuhteistaan tai oikein mistään muustakaan. Tällaisten nuorten itsetunto on pohjamudissa, ja siksi ohjauksen tavoitteena Tanskassa onkin keskittyä nuoreen kokonaisvaltaisesti, antaa hänelle tilaa kasvaa ja olla kiirehtimättä häntä liian hätäisiin valintoihin tai ratkaisuihin. Nuorta ei siis opasteta vain opinnoissa tai työpaikan saamisessa, vaan häntä ohjataan ihmisenä kaikilla eri elämänalueilla.

Innovatiivisia kokeiluja nuorten työllistymisen tukemiseen

Academia-vieraat saivat Århusissa tilaisuuden tutustua NCC:n rakenteilla olevan Mediaspace-rakennuksen työmaahan. Paikallinen Produktion skole –oppilaitos on tehnyt rakennusfirman kanssa yhteistyösopimuksen siitä, että kymmenen sen opiskelijaa voi toimia työmaalla todellisissa työtehtävissä. Nuorilla on rakennustöissä tukenaan oppilaitoksen oma opettaja ja ohjaaja, jotka valvovat ja opastavat heitä tarvittaessa.

Tämä koulu-työelämä-yhteistyöhanke on monella tapaa ainutkertainen, ja tähänastiset kokemukset siitä ovat kaikkien osapuolten kannalta positiivisia. Nuoret saavat autenttisen kokemuksen työelämästä osana opintojaan, työnantaja ja koko työyhteisö pääsevät perehdyttämään nuoria työtekoon ja oppilaitoksen henkilökunta voi opettaa ja ohjata nuoria suoraan työelämälähtöisesti.

Totisella mielellä vapaasti heittäytyen

Airin ja Liisan mukaan vaihtoviikon ammatillisesta annista riittää ammennettavaa pitkiksi ajoiksi tulevaisuuteen. Päällimmäiseksi heille jäi matkasta onnistumisen tunne siitä, että rohkea heittäytyminen kansainväliseen kanssakäymiseen sekä tiedon- ja kokemustenvaihtoon todellakin kannatti. Kokemus oli kaikkinensa äärimmäisen inspiroiva, palkitseva ja opettavainen.

Tosimielellä Airi ja Liisa vaihtoon alun perin lähtivätkin, ja vielä enemmän tosissaan nämä kaksi kansainvälisyyskärpäsen pureman saanutta tehopakkausta ovat vaihtojakson jälkeen jakaneet Tanskan kokemuksiaan kollegoilleen ja verkostoilleen Vihdissä ja laajemmaltikin.

Liisa Hämäläinen ja Airi Sundvall-Huhtinen

Muualla verkossa:

Airin ja Liisan Academia-vaihtoblogi

Kuvat: Airi Sundvall-Huhtinen
Teksti: Mika Launikari
12.6.2013