Academia-makupaloja 2016

Uutisjuttu Academia-kokemuksista 2016

Academia voimaannuttaa

Blogi: Voimaantumista ja kansainvälisyyttä ohjaustyöhön

Kokemuksia

Academia-opintovierailuilla olleet ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset kertovat vaihtokokemuksistaan sekä vierailuiden heille antamasta inspiraatiosta, uusista kontakteista, tiedoista ja taidoista:

Academiavaihto 2015
ruotsiksi
englanniksi

Academiavaihto 2014 -blogi Opintovierailuille osallistuneiden mietteitä eri maista.

Airi ja Liisa Vihdistä olivat Academia-vaihdossa Tanskassa keväällä 2013.

Thomas Geary Irlannista osallistui Helsingissä huhtikuussa 2013 järjestetylle Academia-vierailulle.

Sandra Rantanen (Luxemburg, 2012)

Merja Kuvaja (Luxemburg, 2012)

Aulikki Hämäläinen (Islanti, 2011)

Keinoja kansainvälistymiseen

CIMOlla on lukuisia ohjelmia, joiden avulla ohjauksen ammattilaiset voivat kansainvälistyä. Lue lisää mahdollisuuksista:

Oppilaitokset

Muu yhteistyö

Muualla verkossa

Study of the Feasibility of a long-term School Education Staff Mobility Action (pdf)

Euroopan komissio ei vastaa näiden verkkosivujen sisällöstä.

EG

Academia-opintovierailu Helsingissä

Kuva: Kati Virolainen

Academia-opintovierailut 2016

Maalis-toukokuun aikana 18 suomalaista ohjausalan asiantuntijaa osallistui viikon mittaisille Academia-opintovierailuille eri puolille Eurooppaa. Nämä vierailut tarjosivat ohjaajille mahdollisuuden kerryttää omaa osaamistaan ja syventää ammattitaitoaan. Vierailuille valittiin syksyllä 2015 järjestetyssä haussa työpareja, jotka edustavat monipuolisesti ohjausalaa ja toimivat TE-palveluissa, ammatillisessa koulutuksessa, yrityksissä ja järjestöissä eri puolilla Suomea.

Vierailuilla edistetään ohjausalalla työskentelevien omaa kansainvälistä liikkuvuutta ja tiedonvaihtoa hyvistä eurooppalaisista ohjauskäytännöistä. Opintovierailuilla tutustuttiin kohdemaan ohjaukseen yleisesti tai johonkin sen erityispiirteistä.

Tarkemmat tiedot eri maiden keväällä 2016 tarjoamista Academia-opintovierailuista on julkaistu Academia-osiossa Euroguidance-verkoston verkkosivustolla.

Vuosi 2016 oli toistaiseksi viimeinen vuosi, kun suomalaisilla ohjausalan asiantuntijoilla oli mahdollisuus osallistua opintovierailuihin.