Kuva: Merja Hannikainen

Kuva:Merja Hannikainen

Aikuiskoulutus

Opetushallitus tukee aikuiskoulutuksen kansainvälistymistä mm. koordinoimalla ja toteuttamalla erilaisia apuraha- ja vaihto-ohjelmia. Eurooppalaista ja pohjoismais-balttialaista yhteistyötä tuetaan erityisesti Erasmus+ - ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmien avulla.

Järjestämme koulutusta kansainvälisissä hankkeissa toimiville sekä neuvomme suomalaisia aikuiskouluttajia kansainvälistymisen kysymyksissä. Kumppaneita yhteistyöhankkeisiin voi löytää aikuiskoulutuksen eurooppalaisen EPALE verkkofoorumin avulla.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä suomalaisen aikuiskoulutuskentän ja sen keskusjärjestöjen kanssa.

Toiminnan muodot

Erasmus+ aikuiskoulutukselle -ohjelman toimintamuotoja ovat

  • hankeyhteistyö aikuiskoulutusorganisaatioiden välillä
  • aikuiskoulutushenkilöstön täydennyskoulutus ja vaihdot

Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisessä Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmassa voit

  • käynnistää aikuiskoulutuksen verkosto-, kehittämis- tai kartoitushankkeita
  • tutustua aikuisopettajien työskentelyyn opintovierailun avulla
  • toteuttaa aikuisopiskelijoiden vaihtoja
  • suunnitella tulevaa yhteistyötä valmistelevalla vierailulla

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle tarjoaa ammatillisen aikuiskoulutuksen toimijoille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön.

EU:n Kansalaisten Eurooppa-ohjelma tukee mm. kansalaisjärjestöjen eurooppalaista yhteistyötä ja ystävyyskuntatoimintaa. EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuuri- ja museoalan toimijoiden eurooppalaista yhteistyötä.

Nordplus Horisontal-ohjelmassa tuetaan useamman koulutussektorin keskinäistä yhteistyötä mm. hankkeissa, seminaarien ja työpajojen järjestämisessä. Pohjoismaisen Kieli- ja kulttuuri -ohjelman tavoitteena on lisätä naapurikielten (ruotsi, norja, tanska) ymmärrystä hankkeiden, liikkuvuuden ja verkostojen avulla.

Seminaarit ja koulutukset

Koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa välitämme ohjelmiin osallistuneiden kansainvälistymiskokemuksia ja tuloksia muille aikuiskouluttajille.

Alueellisissa tiedotustilaisuuksissa esitellään perustiedot ohjelmista, ohjataan hakijoita hakemusten laatimisessa sekä esitellään tulevien hakukierrosten painopisteitä. Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden aikuiskoulutustiimin tukena tiedotuksessa ja ohjauksessa toimivat alueelliset tiedottajat, jotka palvelevat oman alueensa toimijoita.

Apurahan saaneille hankkeille järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa perehdytään hankkeiden hallintoon ja toimintaan eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Hankkeissa toimiville järjestetään lisäksi koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, joissa perehdytään tiettyyn teemaan ja joissa osallistujille tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua muiden toimijoiden kanssa.

Pysy kuulolla!

Ajankohtaista tietoa kansainvälistymisestä saat sähköpostilistoiltamme ja seuraamalla cimo.fi-verkkopalvelun Uutisia aikuiskoulutuksen kansainvälistymisestä -uutisvirtaa.

Yhteystiedot

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)oph.fi. Katso lisätietoa sivulta Ota yhteyttä | Erasmus+ aikuiskoulutukselle.