Oppilaitokset

Mahdollisuuksia moneen lähtöön

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa oppilaitoksille monipuolisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen

Taustatietoa liikkuvuudesta


Tilastoja oppilaitosten henkilökunnan
kansainvälisestä liikkuvuudesta

CIMOn esitteissä, oppaissa ja selvityksissä käsitellään
kansainvälisen yhteistyön ulottuvuuksia
havainnollisesti ja asiantuntevasti.