Muualla verkossa

EU:n strategiat:

EU Disability Strategy

EU Gender Equality Strategy

EU Physical Activity Guidelines

Yhteistyökumppanuudet

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa tukea urheilu- ja liikunta-sektorilla toimivien organisaatioiden yhteistyökumppanuushankkeisiin ja aloitteisiin, joissa työskennellään yhteisesti kiinnostavan aiheen parissa. Osallistujat vaihtavat hyviä käytäntöjä, kehittävät uusia lähestymistapoja ja verkostoituvat.

Tukea saa hankkeisiin, joissa esimerkiksi

  • kamppaillaan dopingia vastaan ruohonjuuritasolla, erityisesti amatööriurheilussa ja kuntoilussa
  • taistellaan ottelumanipulaatioita ja sopupelejä vastaan
  • etsitään uusia näkökulmia väkivallan, rasismin, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden torjuntaan
  • tuetaan hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista eurooppalaisessa urheilussa
  • tuetaan EU:n linjausten mukaisesti urheilijoiden kaksoisuria eli esimerkiksi opiskelun ja urheilu-uran yhdistämistä
  • viedään EU:n linjausten mukaisesti sosiaalisen inkluusion ja tasavertaisten mahdollisuuksien periaatteita urheilun alalle
  • edistetään EU:n linjausten mukaisesti fyysistä aktiivisuutta, joka vaikuttaa terveyteen.

Pienet yhteistyökumppanuudet (Small collaborative partnerships)

Yhteistyökumppanuudet (Collaborative partnerships)

Osallistujamäärä

Vähintään 3 organisaatiota ja vähintään 3 eri osallistujamaata

Vähintään 5 organisaatiota ja vähintään 5 eri osallistujamaata

Hanketuki

60 000 euroa.

400 000 euroa

Kesto

1-2 vuotta

1–3 vuotta

Hakuaika päättyy

4.4.2019 klo 12.00

4.4.2019 klo 12.00