Katso myös

Pohjoismaiseen virkamiesvaihtoon osallistuneiden kokemuksia:
Katso video

pm_virkamv_yadid_levy_547x262px.jpg

Kuva: Yadid Levy | norden.org

Pohjoismaiseen virkamiesvaihtoon hakeminen

Opetushallitus koordinoi Suomessa Pohjoismaiden ministerineuvoston virkamiesvaihto-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä siihen osallistuvien virkamiesten tietoja toisten Pohjoismaiden hallinnosta ja lainsäädännöstä sekä lisätä yhteistyötä Pohjoismaiden valtionhallintojen välillä.

Vaihtoon osallistuva virkamies voi työskennellä saman vaihtojakson aikana yhdessä tai useammassa virastossa Pohjoismaissa tai niiden itsehallintoalueilla.

Kohdemaana voi olla:

 • Färsaaret
 • Grönlanti
 • Islanti
 • Norja
 • Ruotsi
 • Tanska
 • Ahvenanmaa

Pohjoismainen virkamiesvaihto voi kestää 2 viikosta 6 kuukauteen. Paikka on hankittava itse ja vaihdosta on sovittava alustavasti oman ja vastaanottavan organisaation välillä ennen hakemuksen jättämistä.

Stipendi

Pohjoismaisiin vaihtoihin myönnetään stipendi. Pohjoismaiden ministerineuvoston verovapaan stipendin suuruus on kokoaikaisessa työsuhteessa 13 000 DKK (2019) kuukaudessa. Lisäksi korvataan matkakustannukset koti- ja vaihtopaikkakunnan välillä edullisinta matkustusvaihtoehtoa käyttäen.

Stipendin myöntämisen ehtona on aina työnantajan sitoumus palkalliseen virkavapauteen vaihdon ajalta. Työnantaja voi asettaa oman tukensa myöntämisen ehdoksi virka- tai työsuhteen jatkumisen tietyn aikaa vaihdon päätyttyä.

Vaihdon kestäessä vähintään kuusi kuukautta, voidaan korvata myös muuttokustannuksia, esimerkiksi välttämättömien henkilökohtaisten tavaroiden rahtikustannuksia ja mukana muuttavien perheenjäsenten matkat.

Kohderyhmä ja hakeminen

Pohjoismaiseen virkamiesvaihtoon voivat hakea kaikki valtion palveluksessa olevat henkilöt, joiden työnantajavirasto puoltaa vaihtoa ja sitoutuu maksamaan palkan sen ajalta. Työsuhde voi olla jatkuva tai määräaikainen.

Hakemuksen, joka osoitetaan Opetushallitukselle, tulee sisältää:

 • Hakijan nimi, syntymäaika, yhteystiedot sekä toimeen että kotiin
 • Työnantajavirasto
 • Ote nimikirjasta sekä kuvaus nykyisistä työtehtävistä (ammatti- tai tehtävänimike suomeksi ja ruotsiksi)
 • Vastaanottajamaa sekä vastaanottava virasto (myös vastaanottavan maan kielellä)
 • Vaihtosuunnitelma, joka sisältää haettavan kuukausimäärän sekä selvityksen vaihdon hyödystä omien tehtävien ja oman työnantajan kannalta
 • Työnantajan lausunto, jossa työnantaja puoltaa vaihtosuunnitelmaa ja palkallisen virkavapauden myöntämistä hakijalle virkamiesvaihdon ajaksi
 • Lausunto tai muu todiste vastaanottavan organisaation suostuvaisuudesta vaihtoon
 • Selvitys ruotsin kielen taidosta

Jos samasta virastosta on samanaikaisesti useampia hakijoita, tulee hakijat asettaa viraston toimesta prioriteettijärjestykseen.

Hakuaika on jatkuva. Tukea on kuitenkin aina haettava ennen koulutuksen tai vaihdon alkamista. Tukea ei voida myöntää jälkikäteen.

Hakulomake:

Pohjoismaisen virkamiesvaihdon hakulomake (doc)

Pohjoismaisen virkamiesvaihdon hakulomake (pdf)

Raportointi

Virkamiesvaihtoon osallistuneiden tulee toimittaa vaihdon jälkeen kuitit korvattaviksi halutuista kustannuksista. Kuittien tulee olla alkuperäisiä ja ne tulisi lähettää Opetushallitukseen kahden kuukauden sisällä vaihdon päättymisestä.

Saman ajan sisällä vaihdon päättymisestä tulisi myös toimittaa yhteinen Pohjoismaissa toimiva sähköinen harjoitteluraportti

Rapport. Nordisk tjenestemannsutveksling 2019.

Hakemus toimitetaan postitse osoitteeseen:

Pohjoismainen virkamiesvaihto
Opetushallitus/Kansainvälistymispalvelut
Ritva Ukkonen
PL 380
00531 Helsinki

Tietosuojakäytäntö Opetushallituksessa