Muualla verkossa

Muutto ulkomaille
Kela

Miten lähteä liikkeelle?

Hakijan oma aktiivisuus on erittäin tärkeää, sillä vaihtopaikan hankinta on hakijan vastuulla.

Paikan hankinnassa kannattaa hyödyntää omat sekä työnantajan yhteistyöverkostot. Oman organisaation keskushallinnosta voi löytyä myös hyödyllisiä kansainvälisiä verkostoja, joista voi saada hyviä yhteyshenkilöitä ulkomaisiin organisaatioihin.

Edellytyksenä työnantajan hyväksyntä

Virkamiesvaihdon suunnittelu kannattaa aloittaa keskustelemalla ensin oman esimiehen kanssa esim. vuosittaisen kehityskeskustelun yhteydessä. Työnantajan puolto on välttämätön edellytys yksilötuen saannille. Käytännössä puolto tarkoittaa palkallisen virkavapaan myöntämistä vaihdon ajalle.

Vakuutus- ja viisumiasiat hyvissä ajoin kuntoon

Omalta työnantajalta on syytä aina tarkistaa työnantajan vakuutuksen kattavuus virkamiesvaihdoissa ja ottaa mahdollisesti tarvittava lisävakuutus, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin.

Mikäli vaihto suuntautuu maahan, jonne tarvitaan viisumi, on hakijan hyvä hoitaa asia kuntoon hyvissä ajoin ennen vaihtoon lähtemistä. Viisumien hankinta saattaa kestää jopa useita viikkoja joissakin maissa. Vastaanottavalta organisaatiolta voi saada apua viisumiasioiden hoitamisessa.

Ulkomaille muutosta ja tilapäisestäkin asumisesta ulkomailla on aina ilmoitettava Kelaan (lomake Y 38). Myös Suomeen paluusta on ilmoitettava.

Jos tarkoituksenasi on muuttaa ulkomaille alle vuodeksi eli tilapäisesti, kuulut ulkomailla oleskelusi ajan yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin ja olet oikeutettu Kelan etuuksiin.

Asunnon etsimiseen kannattaa varata aikaa

Asunnon etsimisessä kannattaa hyödyntää internetin lisäksi kaikkia kanavia ja yhteistyökumppaneita. Vastaanottavan organisaation kautta voi myös löytyä hyviä kontakteja, joiden kautta asunto saattaa löytyä tai ainakin etsintä helpottua.

Asunnon etsimiseen kannattaa varata aikaa, sillä edullisen vuokra-asunnon löytäminen voi viedä yllättävän kauan. Tuella on tarkoitus kattaa hakijan kohtuulliset asumiskustannukset vaihtopaikkakunnan hintataso huomioiden.

Mikäli esimerkiksi hakijan perhe on lähdössä mukaan pitempiaikaiseen vaihtoon, on syytä varautua maksamaan osa asumiskustannuksista itse. Joissain tapauksissa työnantajan kanssa voi neuvotella kustannusten osittaisesta korvauksesta.