Kuva: Euroopan komission kuvapankki

EU-ohjelmien uusi ohjelmakausi 2021 – 2027

Nykyisten Euroopan Unionin ohjelmien seitsenvuotinen, vuonna 2014 alkanut ohjelmakausi päättyy 2020 lopulla. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun.

Ohjelmakauden vaihdos merkitsee muutoksia Opetushallituksen hallinnoimissa EU-ohjelmissa ja toiminnoissa. Näillä sivuilla seurataan uusien ohjelmien valmisteluprosessia ja pyritään ennakoimaan sitä, miltä tulevaisuus näyttää.

Keskeisiä vaiheita kaikkien ohjelmien valmisteluprosessissa ovat

  • Euroopan komission esitys EU:n budjetiksi vuosille 2021-2027 (monivuotinen rahoituskehys, Multiannual Monetary Framework, MMF), ja sen käsittely
  • Komission esitykset uusiksi ohjelmiksi ja niiden käsittely

Esitysten sisällöstä ja niiden käsittelystä kerromme tarkemmin ohjelmakohtaisilla sivuilla:

MMF käsittelyn vaiheet

2.5.2018 Komissio julkisti esityksensä EU:n budjetiksi 2021-2027. Katso asiakirjat