Suomen kehityspolitiikka

Suomen kehityspoliittinen toimenpideohjelma
Ulkoasiainministeriö

Yhteistyömaat ja -alueet
Ulkoasiainministeriö

Hakijalle

JPD-harjoittelun pituus on 9 kk, jonka jälkeen on mahdollisuus 9 kk jatkosopimukseen.

Hakijan on valittava, hakeeko EU:n ulkosuhdehallinnon vai komission paikkoja. Molempia ei voi hakea. Paikkojen hakuun käytetään samaa lomaketta.

Hakukierros 2015

Hakuaika alkoi: ma 8.6.2015 klo 14.00
Hakuaika päättyi:
ti 30.6.2015 klo 16.15

Paikkamäärä: 2
JPD-harjoittelupaikoista puolet rahoittaa EEAS (ulkosuhdehallinnon paikat) ja puolet ovat komission rahoittamia. Suomesta paikkoihin valitaan 2 henkilöä. Ulkoasiainministeriö ei rahoita lisäpaikkoja suomalaisille vuoden 2015 hakukierroksella.

Perusvaatimukset hakijalle

 • ylempi korkeakoulututkinto (virallinen tutkintotodistus saatu ennen hakuajan päättymistä)
 • Suomen kansalaisuus
 • kielitaito: erinomainen englanti tai ranska
 • muiden kielten osaaminen on eduksi
 • motivaatio ja kiinnostus EU:n edustustoissa työskentelyyn
 • työkokemus ei ole pakollinen, mutta etusijalla ovat hakijat, joilla on korkeintaan 4 vuotta opintoja vastaavaa ja JPD-tehtävissä tarvittavaa työkokemusta, josta korkeintaan yksi vuosi EU:ssa.
 • eduksi lasketaan myös muu aktiivisuus, kuten vapaaehtoistyö tai julkaisut.
 • varusmiespalveluksen mahdollinen suorittaminen ei saa estää harjoittelun aloittamista tai keskeyttää JPD-kautta

Hakumenettely

1. Tutustu JPD-ohjelman tietoihin ja hakulomakkeeseen EU:n sivustolla:
Junior Professionals in Delegation

2. Täytä JPD-hakemus, noudata hakulomakkeen ohjeita

 • Kohdassa 3 arvioidaan kielitaito asteikolla A1-C2 (Common European Framework of Reference for Languages)
 • Kohdassa 4 ilmoitetaan työkokemus. Ilmoita selkeästi onko kyseessä ollut kokoaikainen, osa-aikainen tai tuntityö. Hakija ei voi tulla valituksi, jos on kokoaikaisesti työskennellyt yhteensä yli 4 vuotta (48 kk) JPD-harjoittelun kannalta relevanteissa työtehtävissä.
 • Kohdassa 7 ilmoitetaan, hakeeko EU:n ulkosuhdehallinnon vai komission tehtävää. Molempia ei voi hakea. Tutustu tehtävänkuvauksiin "Standard description of training assignments for EEAS functions" ja "Standard description of training assignments for Commission functions" EU:n sivulla.

Ilmoita 3 aluetta (esimerkiksi Pohjois-Afrikka, Aasia jne.), joissa mieluiten suorittaisit harjoittelun. Voit ilmoittaa myös toiveesi sijoittua eri kansainvälisissä järjestöissä oleviin EU-edustustoihin. Jos haet komission paikkoja, voit ilmoittaa kohdassa "Prederred Domain of Activities", jos olet erityisesti kiinnostunut tietyn alan tehtävistä. Katso tarkempi ohjeistus EU:n sivulta dokumentin "Implementing Rules of the High Level Traineeship Programme" sivulta 5.
Alueet ja edustustot eri järjestöissä:
Regions of the world, International and Regional Organisations

3. Hakemus toimitetaan CIMOon sähköisen järjestelmän kautta

 • Järjestelmä avataan hakuajan alkaessa ma 8.6.2015 klo. 14.00 ja suljetaan hakuajan päättyessä ti 30.6.2015 klo. 16.15:
  CIMOn hakujärjestelmä JPD-hakemuksille
 • Hakija täyttää järjestelmään perustiedot itsestään ja liittää valmiiksi täytetyn JPD-hakulomakeen sinne. Hakulomakkeella ei tarvitse olla omakätistä allekirjoitusta tässä vaiheessa.
 • Jos hakemuksen lähettämisessä on ongelmia, on siitä ilmoitettava CIMOon ennen hakuajan päättymistä.
 • Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet yhteydenotot tai myöhässä tulleet hakemukset eivät oikeuta osallistumaan hakukierrokseen.

4. Saat vastaanottoilmoituksen sähköpostilla siihen sähköpostiosoitteeseen, josta hakemus on lähetetty.

5. Säilytä hakemuksesi

 • Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostilla esivalinnan tuloksista viimeistään 30.9.2015
 • Jatkoon valitut hakijat toimittavat alkuperäisen allekirjoitetun hakemuksen CIMOon. Tarkemmat ohjeet lähetetään esivalituille sähköpostilla.

6. Ilmoita hakuprosessin aikana tapahtuvista yhteystietojesi muutoksista CIMOon.

Esivalinnat CIMOssa

 • Esivalinnassa on mahdollista valita jatkoon korkeintaan 4 hakemusta paikkaa kohden.
 • Ilmoitus esivalinnan tuloksista lähetetään kaikille hakijoille sähköpostilla viimeistään 30.9.2015.

Hakukierros 2014

Hakuaika alkoi 17.2.2014 klo 14.00 ja päättyi 3.3.2014 16.15

Paikkamäärä oli 5, joista 1 on EU:n ulkosuhdehallinnon paikka ja 4 on komission paikkoja. EEAS rahoittaa ulkosuhdehallinnon paikan. Komission paikoista 1 on komission rahoittama ja 3 paikkaa on Suomen suoraan rahoittamia lisäpaikkoja.

Suomi esitti komissiolle asiantuntijoiden sijoittamista Suomen näkökulmasta keskeisiin kumppanimaihin Afrikkaan ja Aasiaan.

Hakemusmäärä oli yhteensä 203, joista

 • EEAS:n paikkoihin 48 ja
 • Komission paikkoihin 155