Muualla verkossa

UN_VahvempiYK

UNjobfinder
YK:n ja useiden muiden organisaaatioiden avoimia tehtäviä

UNjobfinder debunks 10 common myths about UN career

Ulkoasiainministeriö:

Suomen kehityspolitiikan tavoitteet ja periaatteet

Post 2015

asiantuntijaksi.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Työskentely asiantuntijana YK:ssa, EU:ssa ja kehityspankeissa

CIMOn ja ulkoasiainministeriön sopimus asiantuntijapaikkojen rekrytoinneista päättyy 30.6.2016.

Avoimet tehtävät julkaistaan ulkoasiainministeriön verkkosivulla
Avoimet tehtävät kansainvälisissä järjestöissä (linkki UM:n sivuille)

Tiedustelut

JPO ja SARC
YK:n kehityskysymysten yksikkö, UM
KEO-40(a)formin.fi

JPD
Suomen pysyvä edustusto Euroopan Unionissa
sanomat.eue(a)formin.fi

Kehityspankkien asiantuntijat
Kehitysrahoituslaitosten yksikkö, UM
KEO-50(a)formin.fi

Erilaiset ohjelmat tarjoavat kansainvälisiä työmahdollisuuksia eri vaiheessa uraa oleville asiantuntijoille. Asiantuntijaohjelmat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä YK-uralle tai vahvistaa omaa kansainvälistä asiantuntijuuttaan.

Ulkoasiainministeriö rahoittaa asiantuntijapaikkoja pääasiassa kehitysyhteistyön määrärahoista ja asiantuntijat rekrytoidaan Suomen kehityspoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti.

YK:n apulaisasiantuntijaksi (Junior Professional Officers, JPO) voivat hakea alle 33-vuotiaat, korkeakoulututkinnon suorittaneet suomalaiset, joilla on vähintään 1 - 2 vuotta relevanttia työkokemusta ja englannin kielen erinomainen ja toisen YK-kielen taito.

Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC) -asiantuntijat työskentelevät suoraan Resident Coordinatorin alaisuudessa, joka johtaa YK:n maatiimiä ja vahvistaa YK:n yhtenäisyyttä maatasolla. Ohjelmaan voivat hakea korkeakoulututkinnon suorittaneet, korkeintaan 38-vuotiaat suomalaiset asiantuntijat, joilla on vähintään 5 vuotta työkokemusta ml. kokemusta kehitysmaista.

EU:n apulaisasiantuntijat (Junior Professionals in the EU Delegations, JPD) sijoittuvat EU:n delegaatioihin ympäri maailmaa. Tähän korkean tason harjoitteluun voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet suomalaiset, joilla on sopiva koulutustausta, riittävä kielitaito sekä oman alan työkokemusta korkeintaan neljä vuotta.

Asiantuntijapaikkoja kehityspankeissa rahoitetaan lähinnä Maailmanpankissa ja ne on tarkoitettu jo pidemmällä työurallaan oleville asiantuntijoille. Asiantuntijaksi voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet suomalaiset, joilla on vähintään 7-8 vuoden työkokemus myös kansainvälisistä tehtävistä.