Muualla verkossa

Kommentoitu oppimateriaaliluettelo
Opetushallitus

Erilaisia verkkolehtiä
Kirjastot.fi

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtiä
Kultti ry.

Selkosanomat
Selkokeskus / Kehitysvammaliitto

Oppimateriaali ja sähköpostilistat

Ulkomainen yliopisto voi anoa Opetushallituksesta suomalaista kirjallisuutta ja lehtiä Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen tueksi. Lisäksi kaikilla ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajilla on mahdollisuus liittyä OPH:n sähköpostilistalle.

Opetukseen liittyvä kirjallisuus

OPH lahjoittaa kirjallisuutta suomen opetusta tarjoaville ulkomaisille yliopistoille. Se järjestää vuosittain loka-marraskuussa kirjojen yhteistilauksen. Lisätietoja tilauksesta lähetetään suomi-opettajat-sähköpostilistan kautta.

OPH tilaa suomalaisten kustantajien kirjoja ja muuta oppimateriaalia. Kirjojen aihealueen tulee liittyä Suomen kieleen tai kulttuuriin.

Kirjoja tilataan harkinnan mukaan. Tilattujen kirjojen määrään vaikuttaa taloudellisten seikkojen lisäksi Suomen kielen ja kulttuurin asema yliopistossa.

Suomalaiset lehdet

OPH tilaa suomalaisia lehtiä suomen opetusta tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin. Tilatut lehdet ovat Suomen kielen ja kulttuurin alalta.

Suomi-opettajat-sähköpostilistalla kysytään vuosittain yliopistojen toivomuksia seuraavan kalenterivuoden lehtitilauksista. Tilattujen lehtien määrään vaikuttaa taloudellisten seikkojen lisäksi Suomen kielen ja kulttuurin asema yliopistossa.

Sähköpostilistat

Opetushallituksella on kolme eri sähköpostilistaa Suomen kielen ja kulttuurin alan edustajille: suomi-opettajat, skk-lahetetyt ja suomi-alumnit.

suomi-opettajat (entinen ukanet) skk-lahetetyt (entinen ukanlahetetyt) suomi-alumnit
Kenelle? ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajille OPH:een työsuhteessa oleville opettajille ulkomaisista yliopistoista valmistuneille, jotka ovat opiskelleet suomea
Mitä?

OPH:lta tiedotteita
ajankohtaisista asioista

opettajien omia viestejä

OPH:lta tiedotteita työsuhdeasioista ajankohtaista tietoa Suomesta, Suomen kielestä ja kulttuurista ym.

Lisätietoja antaa Jenni Mäkitalo | Yhteystiedot