Raportointiohje harjoittelun ohjaajalle

Yleistiedot

Ohjaaja ja opetuspiste (nimi, yliopisto ja laitos)

Harjoittelujakson ajankohta

Harjoittelija (nimi)

Harjoittelusta

Harjoittelija työyhteisön jäsenenä.

Onko opetuspisteessä ollut harjoittelijaa aiemmin?

Millaiset suhteet harjoittelijalla oli työyhteisöön?

Miten laitoksen henkilökunta suhtautui harjoittelijaan?

Harjoittelijan työtehtävät.

Mitä työtehtäviä harjoittelijalla oli? Pystyikö harjoittelija itse vaikuttamaan

tehtäviinsä?

Miten harjoittelija suoriutui tehtävistään?

Miten arvioisit harjoittelijan asennetta työskentelyyn?

Harjoittelun merkitys.

Millä tavalla harjoittelu tuki opetusta? Oliko harjoittelusta hyötyä opiskelijoillesi?

Entä itsellesi opettajana?

Vastasiko harjoittelu ennakko-odotuksiasi?

Olisitko valmis ottamaan harjoittelijan toistamiseen?

Ohjaajana toimimisesta

Lisäsikö (tai vähensikö) harjoittelu omaa työmäärääsi merkittävästi?

Miten arvioisit antamaasi työnohjausta? Miten koit ohjaajana toimimisen?

Esiintyikö ohjauksessa vaikeuksia tai tekisitkö jotain toisin?

Saitko Opetushallituksesta riittävästi ohjeistusta ohjaajana toimimiseen?

Vastasiko ohjaajana toimiminen ennakko-odotuksiasi?

Käytännön järjestelyistä

Oliko harjoitteluun liittyvässä hakuprosessissa ongelmia? Jos, niin millaisia?

Oliko muissa harjoittelun vaiheissa ongelmia? Jos, niin millaisia?

Miten Opetushallitus hoiti oman osuutensa? Mikä oli hyvää ja missä olisi parantamisen varaa?

Miten tiedotus Opetushallituksen, opetuspisteen ja harjoittelijan välillä toimi?

Käytännön vinkkejä tai ongelmakohtia, jotka koskevat erityisesti edustamaasi laitosta, yliopistoa ja maata (sekä Opetushallituksen kannalta että harjoittelijan kannalta)

Omat kommenttisi ja kysymyksesi