Opetusharjoittelija

Suomen opetusta tarjoava ulkomainen yliopisto voi saada Opetushallituksen kautta suomalaisia opiskelijoita avustamaan opetustyössä. Tähän tarkoitukseen on Harjoittelu opetuspisteissä -ohjelma.

Opetusharjoittelija

Opetushallitus lähettää vuosittain Harjoittelu opetuspisteissä -ohjelman kautta 15-20 suomalaista suomen kielen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tai Suomen kirjallisuuden opiskelijaa tai vastavalmistunutta opetusharjoittelijoiksi ulkomaisiin yliopistoihin.

Harjoittelukausi on 3–6 kuukautta. Opetushallitus maksaa harjoittelijalle apurahaa.

Harjoittelijan tehtäviä voivat olla mm.

  • opetustyöhön osallistuminen
  • keskustelutuntien pitäminen
  • oppimateriaalien kokoaminen ja laatiminen
  • opiskelijoiden ohjaaminen
  • kirjaston hoito.

Työharjoittelu on ohjattua työskentelyä, ja harjoittelijalla tulee olla nimetty ohjaaja. Tavallisesti tämä ohjaaja on Suomen kielen ja kulttuurin lehtori.

Miten harjoittelijaa haetaan?

  • Hausta ilmoitetaan huhtikuussa suomi-opettajat-sähköpostilistalla.
  • Hakuaika päättyy yleensä toukokuun lopulla.
  • Harjoittelijaa haetaan seuraavaa kalenterivuotta varten.

Hakulomake on lähetettävä s-postitse viimeistään 3.6.2019 osoitteella hakemukset_skk(at) oph.fi.

Hakijoilla on mahdollisuus saada neuvontaa Opetushallituksesta hakemusta tehdessään.

Päätökset

Päätökset tehdään hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Puoltavasti päätökseen vaikuttavat myös seuraavat seikat: laitoksella ei ole natiivia suomen kielen opettajaa,kahtena edellisenä vuotena ei ollut CIMOn/Opetushallituksen harjoittelijaa, yliopisto/laitos osallistuu harjoittelijan majoitus- tai muihin kustannuksiin. Huomioon otetaan lisäksi se, onko laitoksella mahdollisuutta saada harjoittelija muun ohjelman kautta sekä se, hakeeko yliopisto ensisijaisesti harjoittelijaa vai opetusvierailua.

Yliopistoille tiedotetaan päätöksistä elo-syyskuussa.

Vuodelle 2019 hyväksyttiin seuraavien opetuspisteiden hakemukset:

1. Kyivskyj Nacionalnyj Lingvistichnyi Universytet, Kiova, Ukraina
2. Udmurtski gosudarstvennyi universitet, Izhevsk, Venäjä
3. Masarykova univerzita, Brno, Tshekin tasavalta
4. Tartu Ülikool, Tartto, Viro
5. Uniwersytet Warszawski, Varsova, Puola
6. Università degli Studi di Napoli -L'Orientale, Napoli, Italia
7. Stockholms universitet,Tukholma, Ruotsi
8. Adam Mickiewiczin yliopisto, Poznan, Puola
9. Umeå Universitet, Uumaja, Ruotsi
10. Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Saksa
11. Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, Departamento de Finés, Madrid, Espanja
12. University of Toronto, Toronto, Kanada
13. Université de Caen Basse-Normandie, Caen, Ranska
14. Universitatea Babeş-Bolyai / Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
15. Universität zu Köln, Köln, Saksa

Harjoittelijan valinta

Yliopistoille lähetetään 1–3 ehdokkaan hakemukset, joista ne tekevät lopullisen valintansa. Yliopistot saavat ehdokkaiden hakemukset loka-marraskuun aikana tammi-kesäkuussa alkaville harjoittelujaksoille; huhtikuun aikana heinä-joulukuussa alkaville harjoittelujaksoille.

Harjoittelukauden päätyttyä yliopisto lähettää harjoittelijasta raportin Opetushallitukselle.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot