SKK CIMOn lähettämä ope

Kuva: Johanna Kokkonen

Opetushallituksen lähettämä Suomen kielen ja kulttuurin vieraileva opettaja

Opetushallitus lähettää 18 lehtoria ja yhden professorin Suomen kielen ja kulttuurin opintoja tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin.

Lehtorit

OPH:n lähettämä lehtori on tällä hetkellä Arkangelissa, Bratislavassa, Budapestissä, Cluj-Napocassa, Debrecenissä, Iževskissä, Pariisissa, Pekingissä, Petroskoissa, Poznanissa, Prahassa, Riiassa, Seattlessa, Szegedissä, Tallinnassa, Tartossa, Varsovassa ja Vilnassa.

Työtehtävät vaihtelevat yliopistoittain, mutta lehtorin päätehtävä on opettaa suomen kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria.

Lehtorin toimikausi on viisi vuotta.

Professori

Vierailevan professorin tehtävä siirtyy yliopistosta toiseen viiden vuoden välein. Yliopistot voivat hakea sijoitusyliopistoksi.

Vieraileva professori työskentelee Varsovan yliopistossa 2013 - 2018 ja Vilnan yliopistossa 2019 alkaen.

Tavoitteena on tarjota korkeatasoista yliopistollista opetusta ja opinnäytteiden ohjausta, edistää tieteellistä tutkimusta, kehittää opetusohjelmaa ja vahvistaa opetus- ja tutkimusvaihtoa Suomen kielen ja kulttuurin alalla.

Professorin tutkimus- ja opetusalan määrittelee yliopisto itse.

Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan OPH:n ja yliopiston kesken.

Vastaanottavien laitosten tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • Suomen kielen ja kulttuurin opetus kuuluu yliopiston opetusohjelmaan.
  • Yliopisto on sitoutunut kehittämään Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen sisältöä ja asemaa. Tavoitteena tulisi olla, että oppiaineesta on mahdollisuus suorittaa BA- ja/tai MA-tutkinnot.
  • Yliopistossa on riittävästi suomen opiskelusta kiinnostuneita opiskelijoita.
  • Työskentelyolosuhteiden (opetus-, työ- ja kirjastotilat, tieto- ja kopiokoneen käyttö jne.) on oltava kunnossa.
  • Yliopisto maksaa opettajalle vastaavan paikallisen opettajan palkan.

Lisätietoja antaa Krista Heikkilä | Yhteystiedot.