ulkom_yliop_547x262.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Ulkomaisille yliopistoille

Opetushallitus tukee Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa

  • lähettämällä vierailevia Suomen kielen ja kulttuurin opettajia
  • myöntämällä taloudellista tukea yliopiston itse rekrytoiman opettajan palkkaukseen ja yliopistojen yhteistyöhankkeisiin
  • antamalla asiantuntija-apua yliopistoille esim. opettajien valinnoissa
  • lähettämällä suomalaisia yliopisto-opettajia lyhyille opetusvierailuille
  • lähettämällä opiskelijoita harjoittelijoiksi
  • järjestämällä opintopäiviä Suomessa ja tukemalla aluekokouksia ulkomailla
  • lahjoittamalla opetusmateriaalia ja suomalaisia lehtiä
  • pitämällä yhteyttä opettajiin, tarjoamalla sähköpostilistan.

Yllä mainituista tukimuodoista merkittävimpiä ovat opettajan lähettäminen ja taloudellinen tuki yliopiston itse rekrytoiman opettajan palkkaukseen. OPH tukee yliopistoja, joissa suomen kieli on oppiaineena tai jotka ovat sitoutuneita kehittämään suomen kielen opetuksen sisältöä niin, että suomi saavuttaisi oppiaineen aseman laitoksella. Taloudellisista syistä tukia voidaan kuitenkin myöntää vain rajoitetusti, vaikka useampi yliopisto täyttäisi vaaditut kriteerit.

Opetusvierailuja voivat hakea yliopistot, joissa vierailu luetaan osaksi opiskelijoiden opintoja.

Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajat voivat osallistua vuosittain järjestettäville opintopäiville ja hakea matka- ja majoitustukea paikallisesti järjestettäville aluekokouksille.

Kaikilla Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavilla yliopistoilla on lisäksi mahdollisuus pyytää Opetushallituksesta asiantuntija-apua ja opetusmateriaalia, hakea suomalaista suomen kielen opiskelijaa harjoittelijaksi sekä kuulua OPH:n suomi-opettajat-sähköpostilistalle.