Suomen kielen apurahat maisteriopiskelijoille

Opetushallitus myöntää ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille apurahoja maisteritason loppuvaiheen opintoihin suomalaisessa yliopistossa tai omaan yliopistoon tehtävän lopputyön (Master's thesis) materiaalin keruuseen Suomessa.

Apurahakauden kesto on korkeintaan kuusi kuukautta, ja apurahan suuruus 800 €/kuukausi. Mikäli osa suunnitellusta apurahakaudesta osuu sellaiseen ajankohtaan, jolloin yliopistolla ei ole opetusta eikä opettajilla vastaanottoa, hakijan tulee suunnitelmassaan osoittaa, miten käyttää sen ajan maisteriopintoihin. Apurahaa voi hakea myös esim. kahdelle erilliselle jaksolle, jos se on tarkoituksenmukaista lopputyön kannalta. Tällöinkin apurahakuukausien enimmäismäärä on kuusi. Opetushallitus ei myönnä erillistä matka-apurahaa.

Apurahaa ei ole tarkoitettu kokonaista tutkintoa suomalaisessa yliopistossa suorittaville.

Miten apurahaohjelmaan haetaan?

Apurahaohjelmaan voi hakea kaksi kertaa vuodessa:

  • syyslukukaudeksi 31.3. mennessä (päätöksistä tiedot hakijoille 10.4. mennessä)
  • kevätlukukaudeksi 31.8. mennessä (päätöksistä tiedot hakijoille 10.9. mennessä)

Hakulomakkeeseen ja -ohjeisiin pääsee alla olevista linkeistä. Hakemuksessa on mainittava vastaanottavan suomalaisen yliopiston laitos sekä siellä toimivan yhteyshenkilön nimi.

Hakemuksen liitteet

  • CV
  • tiivistelmä opintosuorituksista
  • opinto/tutkimussuunnitelma (tärkein liite)
  • oman yliopiston suomen kielen opettajan suositus, joka sisältää arvion suomen kielen taidosta
  • vastaanottavan laitoksen hyväksymiskirje

Hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen riitta.uotila(at)oph.fi

tai postitetaan osoitteeseen

OPH/Suomen kielen apurahat maisteriopiskelijoille
PL 380
FI-00531 Helsinki
Finland.

Opetushallituksen apurahaa ja Erasmus-apurahaa ei voi saada samalle jaksolle.

Apurahakauden päätyttyä opiskelija lähettää Opetushallitukselle vapaamuotoisen raportin, joka sisältää apurahakauden keskeiset tulokset.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot

Hakulomake (doc)