SKK kääntäjäkurssit

Kuva: Johanna Kokkonen

Kääntäjäkurssi Suomessa

Opetushallitus ja Kirjallisuuden vientikeskus FILI järjestävät yhteistyössä kääntäjäkurssin Suomessa yleensä joka toinen vuosi. Kurssi pidetään elokuussa Helsingissä.

Seuraava kääntäjäkurssi järjestetään 19. - 30.8.2019.

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Kurssi on tarkoitettu ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille tai vastavalmistuneille, jotka ovat suuntautuneet kääntäjän ammattiin.

Hakijoilla tulee olla jo jonkin verran kokemusta kääntämisestä ja erittäin hyvä suomen kielen taito. Osallistujien pitää pystyä lukemaan suomalaisten kirjailijoiden tekstejä ja ymmärtämään niiden vivahteita.

Hakijalla tulee olla käännösnäyte (esim. antologiasta, kirjallisuuslehdestä tai muusta julkaisusta) tai julkaisematon käännös, josta hakijan äidinkielinen asiantuntija on antanut lausunnon.

Kurssille valitaan 10–15 eri kielille kääntävää henkilöä.

Miten kääntäjäkurssille haetaan?

Opettajille lähetetään tarkemmat tiedot kääntäjäkurssihausta suomi-opettajat-sähköpostilistan kautta joulukuun alussa.

Opettaja lähettää lausunnot opiskelijoista määräaikaan mennessä.

Hakija itse täyttää lomakkeen ja lähettää sen sähköpostitse määräaikaan mennessä.

Vuoden 2019 haun aikataulu


Mihin mennessä

Mitä tapahtuu
31.1.2019
Opiskelijat lähettävät hakemuksensa Opetushallitukseen.
31.1.2019
Opettajat lähettävät lausuntonsa Opetushallitukseen.
15.3.2019 FILI ilmoittaa hakijoille lopullisista valinnoista.

Kurssin sisältö

Kurssi käsittää luentoja ja työpajatyyppistä tekstien kääntämistä sekä kirjailijatapaamisia ja vierailuja.

Rahoitus

Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat kurssilaisille maksuttomia. Lisäksi he voivat anoa Opetushallituksesta matka-apurahaa.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot