Sukukansa-apurahat

Sukukansaohjelman apurahat on tarkoitettu jatko-opiskeluun tai tutkimustyöhön suomalaisessa yliopistossa, museossa tai kielentutkimuslaitoksessa, jonka yksi erikoistumisaloista on suomalais-ugrilainen kielentutkimus.

Apurahakauden kesto on enintään 12 kuukautta ja apurahan suuruus 1500 €/kuukausi. Apurahakausi voi olla yhtäjaksoinen tai useammassa osassa, mutta yksi henkilö voi saada apurahaa enintään 12 kuukauden ajalta. Opetushallitus ei korvaa erikseen matka- tai muita kustannuksia.

Apuraha voi olla pienempi kuin 1500 €/kk, mikäli vastaanottava laitos osoittaa jatko-opiskelijalle tai tutkijalle lisärahoitusta siten, että apurahan kokonaismäärä on vähintään 1500 €/kk. Selvitys laitoksen maksamasta osuudesta tulee liittää apurahahakemukseen.

Kenelle apurahat on tarkoitettu?

Sukukansa-apurahat on tarkoitettu Venäjän suomalais-ugrilaistaustaisille jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka

 • tekevät jatko-opintoja tai tutkimusta Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla toimivissa yliopistoissa tai muissa yliopistoissa Suomen ulkopuolella
 • hallitsevat jotakin Venäjällä puhutuista suomalais-ugrilaisista kielistä äidinkielenä tai äidinkielenomaisesti
 • tutkivat Venäjän suomalais-ugrilaisia kieliä ja/tai kulttuureja.

Etusija annetaan Venäjän suomalais-ugrilaisten alueiden yliopistoissa jatko-opintoja tai tutkimusta tekeville, joilla on jokin Venäjällä puhutuista suomalais-ugrilaisista kielistä äidinkielenä.

Miten apurahaa haetaan?

Sukukansa-apurahaa hakee suomalaisen yliopiston laitos, museolaitos tai kielentutkimuslaitos. Apurahaehdokkaan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakemuksen laatimista yhteydessä vastaanottavaan laitokseen ja lähettää sinne

 • tutkimussuunnitelma (2–3 sivua; johdanto, päämäärät, työsuunnitelma, -menetelmät, odotettavissa olevat tulokset)
 • CV, joka sisältää mm. aiemmat opinnot, julkaisut, aiemman oleskelun Suomessa
 • kopio tutkintotodistuksesta.

Vastaanottava laitos lähettää hakulomakkeen liitteineen Opetushallitukseen. Opetushallitus lähettää päätöksen apurahasta hakemuksen tehneelle laitokselle. Hakuja on kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä.

Kevään hakuaika päättyy 15.4. ja syksyn 30.9., jolloin hakemusten on viimeistään oltava Opetushallituksessa.

Apurahakauden päätteeksi jatko-opiskelija tai tutkija lähettää Opetushallitukseen vapaamuotoisen raportin, joka sisältää apurahakauden keskeiset tulokset.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot

Hakulomake (doc)
Huom. laitos hakee, ei jatko-opiskelija itse.

Apurahat 1–4 viikoksi

Jatko-opintoihin tai tutkimukseen liittyviä lyhyitä vierailuja varten voidaan myöntää apurahaa 1–4 viikoksi. Apurahan suuruus on 375 €/viikko.

Apurahaan oikeuttavia vierailuja voivat olla esim.

 • arkistokäynnit

 • seminaarit

 • haastattelut

 • ohjaustapaamiset.

Apurahaa ei voi saada pelkkää konferenssimatkaa varten, vaan vierailuun pitää sisältyä muuta jatko-opintoihin tai tutkimukseen liittyvää työskentelyä.

Miten apurahaa haetaan?

Jatko-opiskelija tai tutkija hakee itse apurahaa vähintään kaksi kuukautta ennen suunnitellun apurahakauden alkua.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi vierailun tarkoitus ja sen merkitys jatko-opinnoille tai tutkimukselle ja esim. mahdollisen seminaarin sisältö.

Hakemuksen liitteet (suomen- tai englanninkielisinä)

 • hakijan perustelu
 • tutkimussuunnitelma
 • tutkimuksen ohjaajan suositus
 • CV, joka sisältää mm. suoritetut tutkinnot, mahdolliset aiemmat apurahat Suomeen, muun aiemman oleskelun Suomessa

Mikäli hakija ei ole saanut apurahahakemuksen kannalta ajoissa esim. hyväksymisilmoitusta seminaariin osallistumisesta tai muuta vahvistusta Suomesta, hän voi hakea apurahaaehdollisesti: hän ilmoittaa hakemuksessaan, että vahvistus on vielä saamatta ja lupaa toimittaa sen myöhemmin Opetushallitukseen. Mikäli hän ei saa vahvistusta, hänen tulee peruuttaa hakemuksensa.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen riitta.uotila (at) oph.fi tai postitetaan Opetushallitukseen osoitteeseen

Opetushallitus/Sukukansa-apurahat jatko-opiskelijoille ja tutkijoille
PL 380
FI-00531 Helsinki
Finland.

Apurahakauden päätteeksi jatko-opiskelija tai tutkija lähettää Opetushallitukseen vapaamuotoisen raportin, joka sisältää apurahakauden keskeiset tulokset.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot

Hakulomake (doc)