Hae osallistujaksi 21.2.2018 mennessä:
linkki hakulomakkeeseen

Muualla verkossa
XLV Kielitieteen päivät

Suomen kielen ja kirjallisuuden sekä fennougristiikan seminaari jatko-opiskelijoille ja tutkijoille

Opetushallitus järjestää 2.–5. toukokuuta 2018 Hotelli Nuuksiossa (Espoo) seminaarin ulkomaisten yliopistojen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, joiden tutkimuskohteina ovat Suomen kieli ja/tai kirjallisuus tai fennougristiikka. Seminaarin tavoitteena on tukea jatko-opintovaiheeseen edenneitä, kannustaa väitöskirja- ja muita tutkijoita sekä vahvistaa yhteyksiä eri maissa työskentelevien välillä. Valittavilla henkilöillä on oltava meneillään joko alkuvaiheessa tai jo pidemmällä oleva jokin tutkimushanke tai projekti (esim. väitöskirja).

Seminaarityöskentely rakentuu tekstien ympärille, joita osallistujat tuovat mukanaan keskusteltavaksi. Niiden lisäksi seminaarissa kuullaan luentoja ja esitelmiä, aiheina mm. suomen kielen typologinen tausta, suomi areaalisena kielenä, kielikontaktitilanteiden moninaisuus, Suomen nykykirjallisuus ja sen ylirajainen luonne sekä uusia näkökulmia Suomen kirjallisuuden historiaan. Kurssin vetäjinä toimivat Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opintojen asiantuntijaryhmään kuuluvat itämerensuomalaisten kielten professori Riho Grünthal (Helsingin yliopisto) ja yliopisto-opettaja Viola Čapková, Doc. Dr. (Turun yliopisto).

Seminaariin haetaan webropol-lomakkeella 8.3.2018 mennessä osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/FBD7CC580961D6BD. Seminaariin on käynnissä jatkohaku 8.3. asti, minkä jälkeen valitaan osallistujat. Kurssilla käsiteltävät omat tekstit tulee lähettää etukäteen. Tästä lähetetään ohjeet myöhemmin.

Seminaari (opetus, majoitus ja ateriat) on osallistujille maksuton. Opetushallituksesta voi hakea tukea matkakustannuksiin. Tuki ei välttämättä kata matkakuluja kokonaisuudessaan. Matkatuen maksimimäärä määräytyy osallistujan lähtömaan perusteella alla olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi maksetaan tarvittaessa viisumi osittain tai kokonaan. Tuki maksetaan osallistujan tilille seminaarin jälkeen matkalaskua vastaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Osallistujan lähtömaa Tuen enimmäismäärä
lähialueelta tuleville (Viro, Tukholma, Petroskoi, Pietari) 100 €
muualta Euroopasta ja Venäjältä tuleville 200 €
muista maista tuleville

500 €

Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista seminaarin kaikkiin osioihin. Osallistujat laativat loppuraportin Opetushallitukselle kesäkuun loppuun mennessä.

Kurssin ajankohta on suunniteltu siten, että seminaariin osallistuvien on mahdollista osallistua Suomessa järjestettäville Kielitieteen päiville suoraan seminaarin jälkeen. Kielitieteen päiville on ilmoittauduttava erikseen alla olevan linkin ohjeiden mukaisesti. Kevään 2018 XLV Kielitieteen päivät (http://blogs.helsinki.fi/kielitieteenpaivat2018/) järjestetään Helsingissä 7.–9. toukokuuta, ja järjestäjänä Helsingin yliopisto. Ilmoittautumista varten avataan 1. helmikuuta e-lomake osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84861/lomake.html.

Tietoa seminaarista saa mielellään levittää.

Tervetuloa!

Viola Čapková ja Riho Grünthal

Lisätietoja: Jenni Mäkitalo tai Riitta Uotila | Yhteystiedot