ulkom_jatko_op_ja_tutk547x262.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Ulkomaisille jatko-opiskelijoille ja tutkijoille

Opetushallitus tukee maisteritutkinnon suorittaneita, jotka tekevät jatko-opintoja tai tutkimusta Suomen kielen ja kulttuurin tai suomalais-ugrilaisten kielten alalla ulkomaisissa yliopistoissa.

Jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden apurahoja on kahdenlaisia: Suomen kielen ja kulttuurin apurahat ja sukukansa-apurahat. Kumpaakin apurahaa hakee vastaanottava suomalaisen yliopiston laitos.

Suomen kielen ja kulttuurin apurahat

Suomen kielen ja kulttuurin tai suomalais-ugrilaisten kielten apurahaa voi hakea 3–12 kuukaudeksi tutkimustyöhön suomalaisessa yliopistossa. On myös mahdollista saada apurahaa 1–4 viikoksi esim. arkisto- tai seminaarikäyntejä varten.

Haku on kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen haku päättyy 30.4. ja toinen 31.10.

Sukukansa-apurahat

Sukukansa-apurahat on tarkoitettu jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka opiskelevat/tutkivat

  • suomalais-ugrilaisia kieliä
  • Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla toimivissa yliopistoissa.

Sukukansa-apurahaa hakee suomalaisen yliopiston laitos, museolaitos tai kielentutkimuslaitos, jonka yksi erikoistumisaloista on suomalais-ugrilainen kielentutkimus.

Kevään haku päättyy 15.4. ja syksyn 30.9., jolloin hakemusten tulisi olla perillä Opetushallituksessa.