Stipendiaatti Suomen kielen ja kulttuurin alalta

Suomalainen yliopisto voi vastaanottaa Suomen kielen ja kulttuurin jatko-opiskelijan tai tutkijan stipendiaatiksi 3–12 kuukauden ajaksi.

Vastaanottavan laitoksen oppiaineena tulee olla yksi seuraavista:

 • suomen kieli
 • suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • kotimainen kirjallisuus
 • suomalaiseen kulttuuriin liittyvä oppiaine.

Aloitteen Suomeen tulosta voi tehdä joko suomalaisen yliopiston laitos tai ulkomainen jatko-opiskelija tai tutkija ottamalla yhteyttä laitokseen. Apurahaa hakee vastaanottava laitos, ei ulkomainen jatko-opiskelija tai tutkija itse.

Vastaanottava laitos toimii stipendiaatin isäntänä ja sitoutuu hänen kanssaan yhteisiin tavoitteisiin. Isäntä tarjoaa työskentelytilat ja -välineet ja valvoo tutkimustyötä. Hän huolehtii myös kaikista käytännön järjestelyistä: stipendiaatin maahantuloon liittyvistä asioista, vastaanottamisesta, majoitusvarauksista jne.

Miten apurahaa haetaan?

Haku on kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen haku päättyy 30.4. ja toinen 31.10.

Hakemuksen liitteet

 • vastaanottavan laitoksen perustelu (suunnitellun yhteistyön motivaatio, merkitys laitoksen kannalta sekä yhteistyön tausta, laitoksen oma sitoutuminen hankkeeseen sekä mahdollinen taloudellinen panostus)
 • suomen- tai englanninkielinen tutkimussuunnitelma (2–3 sivua; johdanto, päämäärät, työsuunnitelma, -menetelmät, odotettavissa olevat tulokset)
 • tutkimuksen ohjaajan suositus (kotiyliopistosta)
 • stipendiehdokkaan suomen- tai englanninkielinen CV, joka sisältää mm. aiemmat opinnot, julkaisut, aiemman oleskelun Suomessa
 • kopio tutkintotodistuksesta

Vastaanottava laitos lähettää hakemuksen liitteineen sähköpostitse: riitta.uotila (at) oph.fi tai postittaa sen Opetushallitukseen osoitteeseen

OPH/Suomen kielen jatko-opiskelijat ja tutkijat
PL 343
00531 Helsinki.

Apurahan maksaminen

Apuraha on 1500 €/kk.

 • Apuraha myönnetään vastaanottavalle laitokselle.
 • Laitos maksaa apurahan stipendiaatille.
 • Yliopisto laskuttaa Opetushallitusta viimeistään kuukauden kuluttua apurahakauden päättymisestä.

Jos apurahakausi jatkuu kalenterivuoden yli, laskutetaan Opetushallitusta erikseen kummankin kalenterivuoden aikana maksetusta apurahasta.

Raportointi

Apurahakauden päättyessä vastaanottava laitos toimittaa raportin Opetushallitukseen. Raportti on vapaamuotoinen ja sisältää apurahakauden keskeiset tulokset.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot

Hakulomake (doc)