Stipendiaatti Venäjän sukukansayliopistosta

Sukukansaohjelman apurahat on tarkoitettu jatko-opiskeluun tai tutkimustyöhön suomalaisissa yliopistoissa, museolaitoksissa ja kielentutkimuslaitoksissa suomalais-ugrilaisten kielten alalla. Apurahakauden kesto on enintään 12 kuukautta. Apurahakausi voi olla yhtäjaksoinen tai useammassa osassa, mutta yksi henkilö voi saada apurahaa enintään 12 kuukauden ajalta.

Ohjelmaan voivat osallistua jatko-opiskelijat tai tutkijat, jotka

  • tekevät jatko-opintoja tai tutkimusta Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla toimivissa yliopistoissa tai muissa yliopistoissa Suomen ulkopuolella
  • hallitsevat jotakin Venäjällä puhutuista suomalais-ugrilaisista kielistä äidinkielenomaisesti
  • tutkivat Venäjän suomalais-ugrilaisia kieliä ja/tai kulttuureja.

Etusija annetaan Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueiden yliopistoissa jatko-opintoja tai tutkimusta tekeville.

Vastaanottava laitos toimii stipendiaatin isäntänä ja sitoutuu hänen kanssaan yhteisiin tavoitteisiin. Isäntä tarjoaa työskentelytilat ja -välineet ja valvoo tutkimustyötä. Hän huolehtii myös kaikista käytännön järjestelyistä: stipendiaatin maahantuloon liittyvistä asioista, vastaanottamisesta, majoitusvarauksista jne.

Miten apurahaa haetaan?

Sukukansa-apurahaa hakee suomalaisen yliopiston laitos, museolaitos tai kielentutkimuslaitos, jonka yksi erikoistumisaloista on suomalais-ugrilainen kielentutkimus.

Kevään haku päättyy 15.4. ja syksyn 30.9., jolloin hakemusten tulisi olla perillä Opetushallituksessa.

Hakemuksen liitteet

  • vastaanottavan laitoksen perustelu (suunnitellun yhteistyön motivaatio, merkitys laitoksen kannalta sekä yhteistyön tausta, laitoksen oma sitoutuminen hankkeeseen sekä mahdollinen taloudellinen panostus)
  • suomen- tai englanninkielinen tutkimussuunnitelma (2–3 sivua; johdanto, päämäärät, työsuunnitelma, -menetelmät, odotettavissa olevat tulokset)
  • stipendiehdokkaan suomen- tai englanninkielinen CV, joka sisältää mm. aiemmat opinnot, julkaisut, aiemman oleskelun Suomessa
  • kopio tutkintotodistuksesta

Vastaanottava laitos postittaa hakemuksen liitteineen Opetushallitukseen osoitteeseen

Opetushallitus/Sukukansaohjelman apurahat
PL 380
00531 Helsinki.


Apurahan maksaminen

Apurahan suuruus on 1500 €/kuukausi. Opetushallitus ei korvaa erikseen matka- ja muita kustannuksia.

  • Apuraha myönnetään vastaanottavalle laitokselle.
  • Laitos maksaa apurahan stipendiaatille.
  • Yliopisto, museo tai kielentutkimuslaitos laskuttaa Opetushallitusta viimeistään kuukauden kuluttua apurahakauden päättymisestä.

Jos apurahakausi jatkuu kalenterivuoden yli, laskutetaan Opetushallitusta erikseen kummankin kalenterivuoden aikana maksetusta apurahasta.

Raportointi

Apurahakauden päättyessä vastaanottava laitos toimittaa raportin Opetushallitukseen. Raportti on vapaamuotoinen ja sisältää apurahakauden keskeiset tulokset.

Lisätietoja antaa Riitta Uotila | Yhteystiedot

Hakulomake (doc)