Ulkomainen stipendiaatti

Suomalaiset yliopistot voivat saada Opetushallituksen kautta ulkomaisia stipendiaatteja, jotka ovat Suomen kielen ja kulttuurin tai suomalais-ugrilaisten kielten jatko-opiskelijoita tai tutkijoita.

Suomen kielen ja kulttuurin jatko-opiskelija tai tutkija

Suomalaiset yliopistot voivat hakea ulkomaista Suomen kielen ja kulttuurin jatko-opiskelijaa tai tutkijaa stipendiaatiksi Opetushallituksen kautta. Vastaanottavan laitoksen opetusohjelmaan tulee kuulua jokin näistä aineista:

  • suomen kieli
  • suomalais-ugrilaiset kielet
  • kotimainen kirjallisuus
  • suomalaiseen kulttuuriin liittyvä oppiaine.

Tarkoituksena on vahvistaa Suomen kielen ja kulttuurin opiskelua ja tutkimusta ulkomailla sekä tukea yliopistojen kansainvälistymistä ja yhteyksien luomista suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen välille.

Sukukansayliopiston jatko-opiskelija tai tutkija

Suomalaisten yliopistojen laitokset, joiden yksi erikoistumisaloista on suomalais-ugrilainen kielentutkimus, voivat hakea stipendiaattia Venäjän suomalais-ugrilaisella alueella toimivasta yliopistosta. Stipendiaatit suorittavat jatko-opintoja tai tekevät tutkimusta suomalais-ugrilaisten kielten alalla.

Sukukansaohjelman tavoitteena on säilyttää suomalais-ugrilaisten kansojen ja kansallisuuksien omaperäisyys Venäjällä sekä tukea niiden sivistyksellisiä yhteyksiä Suomeen.