Kurssien järjestäminen

Opetushallitus järjestää vuosittain 5 yliopistotasoista Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssia, jotka on tarkoitettu ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille. Kursseja on neljä eri tasoa.

Lisäksi pidetään yksi kurssi joltakin erityisalalta, vuonna 2018 suomen kielen ja kääntämisen kurssi.

Kurssien tavoite ja sisältö

Kurssien tavoitteena on aktivoida opittua kielitaitoa ja kehittää sitä aidossa kieliympäristössä. Kursseilla puhutaan vain suomea.

Kurssit sisältävät

 • erityisesti puhumisen harjoittelua (kurssit I - III)
 • lisäksi kieliopin opiskelua, lukemista, kirjoittamista ja kuuntelua
 • eri alojen kulttuuriluentoja
 • vapaa-ajan ohjelmaa: tutustumiskäyntejä, retkiä ja illanviettoja.

Opetuksen kokonaistuntimäärä on n. 85 tuntia. Kursseilla III ja IV on n. 65 tuntia suomen kielen opetusta ja 20 tuntia suomalaisen kirjallisuuden opetusta.

Kurssien osallistujamäärä on 24, 36, tai 48. Opetusryhmiä on 2 - 4.

Opetus, majoitus ja vapaa-ajan ohjelma ovat kurssilaisille maksuttomia. Kurssilaiset vastaavat itse ateria- ja matkakuluistaan. Opetushallitus voi lisäksi myöntää opiskelijoille matka-apurahoja.

Miten pääsee kurssin järjestäjäksi?

Opetushallitus toteuttaa syksyisin tarjouskilpailun seuraavan vuoden Suomen kielen ja kulttuurin kurssien järjestämisestä. Syksyn 2017 tarjouskilpailu päättyy 10.11.2017 klo 14. Tarjouspyyntö liitteineen on nähtävillä osoitteessa http://www.oph.fi/ajankohtaista/hankinnat.

Kurssin järjestäjän tehtävät

Kurssin järjestäjän tulee

 • vastata kurssin sisällöstä ja kaikista käytännön järjestelyistä,
 • rekrytoida kurssille pätevä henkilökunta,
 • valita kurssin osallistujat yhteistyössä Opetushallituksen kanssa,
 • varata osallistujille kohtuuhintainen ja tarkoituksenmukainen majoitus sekä ottaa vastaan pohjoismaisten opiskelijoiden maksut majoituksesta,
 • maksaa opiskelijoille Opetushallituksen myöntämät matka-apurahat, jotka Opetushallitus maksaa järjestäjän tilille,
 • huolehtia kurssin majoitus- ja opetustilojen esteettömyydestä,
 • antaa kurssin päätyttyä osanottajille kurssitodistukset, joissa kurssista myönnetään 10 ECTS-pistettä,
 • toimittaa Opetushallitukseen kurssin jälkeen kurssiraportti ja lasku.

Opetushallitus vastaa kursseista tiedottamisesta, osanottajien valintaprosessista, mahdollisten matka-apurahojen myöntämisestä sekä kurssikustannusten maksamisesta.

Lisätietoja antaa Leena Kärnä | Yhteystiedot