suom_tyonant547x262.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Suomalaisille työnantajille

Suomalaisilla työnantajilla on mahdollisuus saada CIMOn Suomea Suomessa -ohjelman kautta suomea puhuva ulkomainen yliopisto-opiskelija harjoittelijaksi.

Harjoittelujakso kestää 1–6 kuukautta tai enimmillään 18 kuukautta, jos työnantaja maksaa palkan. Suurin osa harjoittelijoista tulee Suomeen kesän aikana.

Suomea Suomessa -harjoittelija

Suomea Suomessa -harjoittelijat opiskelevat Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaisessa yliopistossa. Osalla suomi on pääaineena, osan pääaine on muulta alalta. He ovat yleensä opiskelleet suomea vähintään 2–3 vuotta. Myös vastavalmistuneet voivat hakea harjoitteluun.

Työtehtävät vaihtelevat työnantajasta riippuen. Sopivia toimia voivat olla

  • asiakaspalvelija
  • assistentti
  • leiriohjaaja
  • opettaja
  • kääntäjä
  • ym.

Työnantaja vastaa harjoittelun suunnittelusta ja harjoittelijan ohjauksesta.

Palkkaus

Mikäli työnantaja maksaa palkan, harjoittelijalle maksetaan alan työehtosopimuksen mukainen harjoittelijan palkka.

Jos työnantajan ei ole mahdollista maksaa palkkaa, CIMO voi myöntää harjoittelijalle apurahaa 670 €/kk. Tällöin työnantajan tulee osallistua asumis- ja/tai ruokakustannuksiin. Yleensä edellytetään, että työnantaja tarjoaa harjoittelijalle asunnon.

Miten harjoittelijaa haetaan?

Työnantaja täyttää CIMOn sähköisen paikkatarjouslomakkeen. Lomake on englanninkielinen, mutta Suomea Suomessa -ohjelmassa se täytetään suomeksi.

Paikkatarjouslomake kannattaa täyttää ja lähettää CIMOon hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua.

  • Kesän 2017 harjoittelua varten paikkatarjouksia toivotaan 16.1.2017 mennessä.
  • Paikkatarjouksia otetaan vastaan myös myöhemmin.
  • Paikkatarjoukset julkistetaan opiskelijoille CIMOn verkkopalvelussa helmikuun alussa. Tammikuun loppuun mennessä tehdyt paikkatarjoukset ehtivät mukaan CIMOn verkkopalvelussa julkaistuun hakuun. Myöhemmin tehtyihin paikkatarjouksiin etsitään ehdokkaat muulla tavoin.

CIMO lähettää työnantajalle yhden tai useamman hakijan hakemukset, ja työnantaja tekee lopullisen valinnan harjoittelijasta.

CIMO opastaa harjoittelijaa Suomeen tulemiseen liittyvissä asioissa, kuten oleskelulupa-asioiden hoitamisessa.

Harjoittelun päätyttyä työnantaja täyttää arviointilomakkeen harjoittelusta.

Suomea Suomessa -harjoittelun vastuuhenkilö on Riitta Uotila.

CIMOn paikkatarjouslomake

Arviointilomake